Tillfälligt nedstängd
Här visas adelsätter som gift sig med någon inom ätten Silfversparre. Observera att både den ingiftes fars och mors eventuella ättillhörighet har räknats in.
På Sveriges riddarhus har de olika introducerade ätterna ett nummer, där grevar, friherrar och obetitlad adel numreras åtskilt var för sig. I regel gäller att ju lägre numret är, desto tidigare har ätten introducerats i Sverige (utom för de 100 lägsta numren som lottades vid Riddarhusets instiftande).
Adel

Vapensköldar från adelsvapen.com


Känner du till fler ingifta adelsätter till ätten Silfversparre?