Tillfälligt nedstängd
Kadettkåren (på Karlberg) (AB)

Id: 7763

Typ: Officersutbildning
Plats: Solna, Stockholms län, Sverige

Notiser: 13

Tidigaste: 1812-09-30
Senaste: 1880 - 1883
Berörda personer: 13
Beskrivning
Militärhögskolan Karlberg, tidigare Krigsskolan, Kungliga Krigsskolan respektive Kungliga Krigsakademien, är en av Försvarsmaktens två skolor som bedriver grundläggande officersutbildning. Skolan är förlagd till Karlbergs slott i Solna, Stockholms län. På Karlbergs slott organiserades 1792 Kungliga Krigsakademien för officersutbildning av kadetter från armén och flottan. Sjökadetternas utbildning flyttades 1868 från Karlberg, som då blev Kungliga Krigsskolan. År 1999 organiserades Militärhögskolan Karlberg som en försvarsmaktsgemensam högskola, samtidigt med militärhögskolorna i Halmstad och Östersund. Därmed är Karlberg världens äldsta militärakademi med obruten utbildning på samma plats i mer än 200 år.[2]. Akademien Krigsskolen i (Norge) (1750) och Wiener Neustadt (Österrike) (1752) är äldre, men de har inte haft en obruten utbildning på samma plats. Chefer 1792-1793: Guvernör Generalmajor Peter Bernhard Piper1793-1824: Guvernör Generalmajor greve Nils August Cronstedt1824-1839: Guvernör General Johan Peter Lefrén1839-1850: Guvernör Överste Adolf Ammilon1850-1861: Guvernör Generallöjtnant Carl Magnus Thulstrup1861-1865: Guvernör Överste Carl Gustaf Lagercrantz1865-1875: Guvernör Överste Lars Johan Malcolm Reenstierna1875-1882: Överste Greve Gustaf Fredrik Snoilsky1882-1890: Överste Carl Ludvig Henning Thulstrup1890-1897: General Gustaf Fredrik Oscar Uggla1897-1901: Överste Hans Alexander Gustaf Altvater Pantzerhielm Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rh%C3%B6gskolan_Karlberg

Notiser

Bilder

Navigering

Kadettkåren (på Karlberg) (AB) Solna, Stockholms län, SverigeVet du mer om Kadettkåren (på Karlberg) (AB) relaterat till ätten Silfversparre?