Tillfälligt nedstängd
Strängnäs

Id: 4713

Typ: Kommun
Plats: Södermanlands län, Sverige

Notiser: 14

Tidigaste: 1834-05-08
Senaste: 1935-07-04
Berörda personer: 14
Beskrivning
Kommunens område motsvarar socknarna: Arnö (del av), Aspö, Fogdö, Helgarö, Härad, Kärnbo, Länna, Strängnäs, Toresund, Vansö, Ytterselö, Åker och Överselö. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. I området fanns även Strängnäs stad och Mariefreds stad vilka 1863 bildade varsin stadskommun. 1943 upplöstes Arnö landskommun och en del (Oknön) införlivades i Aspö landskommun. 1950 upplöstes Strängnäs landskommun där en del (fastlandsdelen) införlivades i Strängnäs stad och ö-delen i Aspö landskommun. Vid kommunreformen 1952 skedde olika sammanläggningar av kommuner a och Stallarholmens, Tosterö och Vårfruberga landskommuner bildades. Strängnäs kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Strängnäs stad och landskommunerna Stallarholmen, Tosterö, Vårfruberga och Åker samt en del ur Mariefreds stad (Mariefred och Kärnbo).[3] Sedan 2006 har området Mariefred av en egen kommundelsnämnd, Mariefredsnämnden, och som till sitt stöd har en egen kommundelsförvaltning, vars kontor är lokaliserat till det gamla Rådhuset vid Rådhustorget. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A4ngn%C3%A4s_kommun

Notiser

Navigering

Strängnäs Södermanlands län, SverigeVet du mer om Strängnäs relaterat till ätten Silfversparre?