Tillfälligt nedstängd
Södermanlands län

Id: 4633

Typ: Län
Plats: Sverige

Notiser: 16

Tidigaste: 1704-09-29
Senaste: 1878-07-04
Berörda personer: 16
Beskrivning
Södermanlands län är ett av Sveriges län, beläget i landskapet Södermanland i östra Svealand. Länets residensstad är Nyköping. Länets historia går tillbaka till 1683[ifrågasatt uppgift] då Södermanlands län skapades av de tre tidigare slottslänen Nyköpings län, Gripsholms län och Eskilstunahus län. Denna regionsindelning har än idag sina spår i det Södermanländska bank- och tidningsväsendet. Sörmlands Sparbank (huvudkontor i Katrineholm) korresponderar exakt med det tidigare Nyköpings län medan Eskilstuna Rekarne Sparbank finns inom ramarna för det gamla Eskilstunahus län. Detta gäller också länets två stora dagstidningar, vars utgivingsområden också korresponderar med de gamla länens gränser; Södermanlands Nyheter ges endast ut i tidigare Nyköpings län och Eskilstuna-Kuriren enbart täcker det gamla Eskilstunahus län. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanlands_l%C3%A4n

Notiser

Navigering

Södermanlands län SverigeVet du mer om Södermanlands län relaterat till ätten Silfversparre?