Tillfälligt nedstängd
Stockholm

Id: 4416

Typ: Kommun
Plats: Stockholms län, Sverige

Notiser: 111

Tidigaste: 1671-08-09
Senaste: 1967-06-14
Berörda personer: 107
Beskrivning
Stockholm är Sveriges huvudstad[5] samt landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Det är Sveriges såväl som Nordens folkrikaste tätort. Stockholm utgörs av bebyggelsen i Stockholms kommun (Stockholms stad) som är den centrala delen av tätorten Stockholm. Stockholm är centralort för kommunen, residensstad i Stockholms län och stiftsstad i Stockholms stift. Stockholm har drygt 900 000 invånare och är den av Sveriges städer som besöks av flest utländska besökare, med över en miljon per år.[6] Staden grundades som senast under tidigt 1200-tal. Placeringen på öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Uppland och Södermanland, var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt. Det bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad[7] befästes genom 1634 års regeringsform, då kungahus, regering, riksdag och centralförvaltning samlades till staden. I den östligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 1998 utnämndes Stockholm kommun till Europas kulturhuvudstad och år 2010 var staden Europas miljöhuvudstad. Uppkomsten av Stockholm som boplats och senare som stad hänger intimt samman med isoleringen av Mälaren från Östersjön, som har pågått sedan senaste istiden, då den avsmältande inlandsisen lättade på trycket mot jordskorpan. Landhöjningen i Stockholmstrakten är en del av den postglaciala landhöjningen i Skandinavien. Både landhöjningen och vattennivåer har tillsammans utformat förändringar i strandlinjen runt Östersjön. De äldsta dokument man har funnit, med en säker datering, där namnet Stockholm förekommer, är två: det ena från juli 1252 utfärdat av kung Valdemar och Birger Jarl och det andra ett skyddsbrev från 19 augusti 1252 utfärdat av Birger Jarl.[9] Stockholm fick stadsprivilegier den 1 maj 1436. Privilegiebrevet anses markera början på Stockholms rikspolitiska storhetstid och brukar användas som referens för starten av Stockholms roll som huvudstaden i riket. Det äldsta angivna årtalet för stadens grundande i medeltida källor är 1187 och det återfinns i Visbykrönikan. Enligt denna notering grundades Stockholm till följd av Härjningen av Sigtuna 1187 som ersättning för den nedbrunna handelsplatsen. Enligt Erikskrönikan ska annars Stockholm ha grundats av Birger jarl (c.1210-1266) i mitten på 1200-talet med utgångspunkt från den bebyggelse som hade börjat etableras på Stadsholmen (med Helgeandsholmen och Riddarholmen). Man lät uppföra en borg runt holmen för att skydda Stockholm och andra betydande städer längre in i Mälaren som Sigtuna mot angrepp från fientliga krigsflottor. Staden blev ett svårforcerat hinder sjövägen för fiender in till Mälaren och Sveriges centrala delar. Genom landhöjningen blev det fram mot 1500-talet omöjligt att ta sig förbi Stockholms centrala delar sjövägen vilket ytterligare stärkte möjligheten att försvara Stockholm och Mälarregionen. Stockholm var tidigt en viktig handelsstad för järnhandeln från gruvorna i Bergslagen där de tunga transporterna gick med båt via Mälaren ut till kusten. Stockholm som ett handelscentrum för alla slags varor utvecklades starkt genom de många inflyttade köpmännen från Tyskland som hade sina egna handelscentra vid Östersjökusten i norra Tyskland. Redan på 1300-talet fanns en spridd bebyggelse på malmarna. I mitten på 1400-talet hade befolkningen växt till mellan fem- och sextusen invånare. Slaget vid Brunkeberg den 10 oktober 1471 och Stockholms blodbad den 8 november 1520 är två händelser som hade en stor inverkan på Stockholms utveckling och landet som helhet. Staden expanderade starkt efter Gustav Vasas trontillträde och omkring år 1600 uppgick antalet invånare till cirka 10 000. Det var under 1600-talet som Sverige utvecklades till en europeisk stormakt, vilket även kom att märkas i Stockholms utveckling. Mellan åren 1610 och 1680 sexfaldigades befolkningen. Under Gustav Vasas tid förstärktes inte Stockholms försvar i det inre vattenområdet utan flyttades ut till Vaxholm där man redan 1548 uppförde en mindre befästning i trä som senare under 1600-talet kom att utgöra grunden för Vaxholms fästning. Två samtida skildringar, speglar stadens utveckling: "Här råder en sådan överflödande rikedom på varor av alla slag, både svenska och utländska, att man ej kan finna maken i Nordanlanden. De föres till Stockholm från andra svenska städer på sjön Mälaren och på havet. Staden växer och utvidgar sig oavlåtligen på både längden och bredden. […] Förstäder uppstår åt båda hållen, som överglänser ryktbara städer." "Stockholm ligger på 42 graders longitud och 61 graders latitud i en ofruktbar och karg trakt - så att den icke utan orätt (i detta rike) skulle kunna jämföras med en människokropps mage, som icke tjänar till annat än att taga till sig och förtära vad man ger den, utan att den av sig själv kan frambringa det minsta till sin näring . Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm

Notiser

Platsen har notiser knutna till en eller flera dolda personer.

Navigering

Stockholm Stockholms län, SverigeVet du mer om Stockholm relaterat till ätten Silfversparre?