Tillfälligt nedstängd
Stockholms län

Id: 4348

Typ: Län
Plats: Sverige

Notiser: 1

Tidigaste: 1833
Senaste: 1833
Berörda personer: 1
Beskrivning
Stockholms län är ett av Sveriges län, beläget i östra Svealand och vars residensstad är Sveriges huvudstad Stockholm. Länet utgörs av delar av landskapen Uppland och Södermanland. Länet gränsar mot Södermanlands och Uppsala län. Stockholms län delar dessutom en extremt kort landgräns med Finland, en liten ö kallad Märket. Det består av 26 kommuner vilket gör det till det län med tredje flest kommuner av alla län i Sverige, efter Västra Götalands län och Skånes län. Länet har ett förhållandevis omfattande jord- och skogsbruk. Näringen är blygsam vad gäller sysselsättningen, men i exempelvis Norrtälje kommun är den betydelsefull och där finns 40 procent av länets jordbruksföretag. Stockholms län ingick åren 1634–1641 i Upplands landshövdingedöme. Under åren 1641–1654 var Stockholms och Uppsala län uppdelade på två landshövdingedömen för att sedan återförenas till ett Upplands hövdingedöme. 1714 gjordes en ny, slutgiltig indelning i två län. Stockholms stad ingick inte i länet utan bildade en särskild administrativ enhet, underställd Överståthållarämbetet, ÖÄ. Stockholm var dock länets residensstad, den enda belägen utanför det egna länet. Från den 1 januari 1968 förenades Stockholm med länet. Samtidigt gjordes vissa gränsändringar gentemot grannlänen. Upplands-Bro kommun och Kungsängen (före detta Stockholms-Näs landskommun) överfördes till exempel från Uppsala län, Knivsta övergick till Uppsala, och flera tidigare kommuner från Södermanlands län (Enhörna och Hölö, som kom att tillhöra Södertälje kommun) övergick till Stockholms län, samtidigt som de nordligaste delarna av det gamla länet överfördes till Uppsala län, som Östhammars stad och Öregrunds stad. Stockholms län fick därmed sin nuvarande utsträckning. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n

Notiser

Navigering

Stockholms län SverigeVet du mer om Stockholms län relaterat till ätten Silfversparre?