Tillfälligt nedstängd
Åryd

Id: 103588

Typ: Herrgård
Plats: Hemmesjö med Tegnaby (G), Växjö, Kronobergs län, Sverige

Notiser: 3

Tidigaste: 1820-01-25
Senaste: 1822-08-08
Berörda personer: 3
Beskrivning
Ägarlängd:1817 Stiernblads sterbhus 1818 Överste Volmar Johan Silfversparre 1823 Bergsrådet Johan Lorentz Aschan Åry herrgård är intimt förknippad med Åry järnbruk, som har en lång och intressant historia och ger inblick i den småländska järnbrukstraditionen. Åry omnämns redan under medeltiden som frälsehemman och sedemera som säteri. Under stormaktstiden anlades Åry järnbruk 1645. Myr- och sjömalm utgjorde råvaran, som omvandlades till stångjärn i masugnen. Under 1700-talet utvecklades produktionen med tillverkningen av flera vardagsartiklar till jordbruket. I slutet av 1800-talet var järnbruksepoken förbi och järnet skiftades mot trä. Under en kort period fanns även ett glasbruk på platsen. Sågverket var i drift till 1955 då det byggdes om till spånskivefabrik, som var i drift fram till 1985. Det har funnits flera föregångare till dagens herrgårdsbyggnad. Dessa låg alla närmare järnbruksområdet. Bergsrådet Johan Lorentz Aschan (17721856) förvärvade bruket och lät 1829, för sin dotters räkning, uppföra en ny ståndsmässig mangårdsbyggnad på behörigt avstånd till bruksområdet. Fasaderna uppfördes i tidstypisk klassicistisk stil med reveterade fasader på timmerstomme. Säteriet – herrgårdens föregångare I ett bevarat försäkringsbrev från 1816 finns ingående beskrivningar av det nya säteriets interiör. På första våningen fanns då en förstuga med sex garderober, sal, matsal, två gästkammare och tre vardagskammare. Den andra våningen innehöll från början två salar, två kammare och två kontor, men år 1801 inreddes där ytterligare tre rum. Huset värmdes upp av fem glaserade kakelugnar, tre ugnar av tegel och en sättugn i järn. I köket fanns förutom den murade bakugnen även en kokspis och en gjuten stenugn. Interiören var påkostad, med tapeter målade i vattenfärg i alla rum, bröstpanel med speglar i flera rum och väggarna klädda med almrotsfanér i nedervåningens sal. Den senare och ytterligare ett rum hade även stuckatur i taket, medan de övriga hade brädtak. Mellan rummen, av vilka flera troligtvis var placerade i fil, satt hel- och halvfranska pardörrar, varav några försedda med glasrutor. Huvudbyggnadens fasad var brädfodrad och till en början rödfärgad. När försäkringsbrevet skrevs 1816 hade den dock målats gul. Det berättas också att antalet fönster på första våningen var elva, och att det i vindsvåningens fronton satt ett runt fönster med en diameter på 60 centimeter. Mangårdsbyggnaden var nu vänd mot bruket och försedd med nya flygelbyggnader på dess västra sida. Källa: Åry Herrgård - Byggnadsminnen i Kronobergs län

Notiser

Bilder

Navigering

Åryd Hemmesjö med Tegnaby (G), Växjö, Kronobergs län, SverigeVet du mer om Åryd relaterat till ätten Silfversparre?