Tillfälligt nedstängd
Lidhem

Id: 103578

Typ: Gård
Plats: Väckelsång (G), Tingsryd, Kronobergs län, Sverige

Notiser: 12

Tidigaste: 1759-06-27
Senaste: 1788-04-02
Berörda personer: 12
Beskrivning
Lidhems herrgård, ligger vackert vid Lidhemssjön, en rik fågelsjö. Gården ligger granne med Lidhems golf-bana. En lång vacker ekallé, anlagd på 1790-talet leder fram till herrgården, som är privatägd. Lidhem var sätesgård redan under senmedeltiden, men byn där gården låg hette då Lina. I början av Dackefejden 1542 plundrades gården av Nils Dackes folk och ägaren tvingades betala brandskatt för att gården inte skulle bli nedbränd. Kort därefter upphörde den att vara sätesgård. Först 1655 skapades ett nytt säteri av lågadelsmannen Jöns Rosenbjelke och började kallas Lidhem. Så småningom lades hela den stora byn under säteriet. Under 1700-talet ägdes Lidhem av med-lemmar av släkterna Boije af Gennäs och Silfversparre.Nuvarande huvudbyggnad är uppförd 1798 av landshövdingen Salomon Christoffer von Köhlers. 1830 köpte brukspatron Barchaeus på Orrefors gården och genom dottern, gift Taube af Odencat, var den i Taube-släktens ägo fram till 1917, då medlemmar av släkten Leijonhufvud köpte Lidhem och än idag är dess ägare. Huvudbyggnaden, som är byggnadsminnesförklarad, ser från gårdssidan ut som en nyklassicistisk byggnad men från trädgårdssidan (sjösidan) som en typisk 1700-tals byggnad. Framsidan fick på 1840-talet en tillbyggd gavelprydd frontespis med tre, numera två fönster och ett listverk med antik prägel. Flyglarna är från 1860-talet. I anslutning till huvudbyggnaden ligger bl a arbetarbostäder, ekonomibyggnader och gårdssmedja.

Notiser

Bilder

Navigering

Lidhem Väckelsång (G), Tingsryd, Kronobergs län, SverigeVet du mer om Lidhem relaterat till ätten Silfversparre?