Släktträd

OBS: Testversion! Trädet är rätt rörigt, men nyttan att grafiskt kunna se alla samband och grenar överväger plågan.

Trädet visar alla för webbplatsen kända ej levande personer inom ätten. Ingifta visas ej.

Blå färg betyder att personen är man och ej har några söner.

Gul färg betyder att personen är man och har en eller flera söner.

Röd färg betyder att personen är kvinna.

Klicka på en person för att nå dess infosida.

Använd Zoom-knapparna för att få bättre överblick.