Tillfälligt nedstängd
Nils Silfversparre

Född: 1722-02-24

Jönköping, Jönköpings län, Sverige

Död: 1796-01-25 (73 år)

Nyköping, Södermanlands län, Sverige

ID: 70

Har manlig härstamning till ättens för närvarande äldste kände stamfader.

Beskrivning

Fullständigt namn: Nils Harald Silfversparre

Översatte en fransk bok som gavs ut 1753.
"Le siecle pastoral, eller Den sälla herde-tiden. Af mr. Gresset uti en idylle på fransyska afbildad, och sedan på swenska öfwersatt af N.H.S. Hwarjemte sjelfwa fransyska originalet blifwer bifogadt, til deras tjenst, som funnit smak : i denna auctors behageliga skrifart. Stockholm, tryckt hos Lorentz L. Grefing, år 1753."

Föräldrar

Syskon

Familj

Svärdslinje

Notiser

Använd knapparna för att välja om endast personens notiser ska visas eller även hela familjens notiser för en bättre överblick.
Det går dessutom att se hela ättens notiser och information om historiska årtal under personens levnadstid.

Historiska årtal med tillåtelse från historiesajten.se

Bilder

Person

Platser

Vet du mer om Nils och sidans övriga innehåll?