Tillfälligt nedstängd
Bengt Silfversparre

Född: 1869-08-21

Hägerstalund, Spånga (AB), Stockholm, Stockholms län, Sverige

Död: 1954-11-20 (85 år)

Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB), Stockholm, Stockholms län, Sverige

ID: 582

Har manlig härstamning till ättens för närvarande äldste kände stamfader.

Beskrivning

Ivar Lo-Johansson, författare, berättar i boken "Pubertet" om uppväxttiden i Tungelsta" och en händelse om Bengt Silfversparre och "Sparrebo".

Kapitel XXVII
”Sista året jag gick i folkskolan hade vi varit fyra pojkar som tagit oss in i en liten förrådsbod som hyrdes av den ena adelsmannen, den som i Stockholm tillverkade klichéer och ansågs välbärgad. Han var en mycket hygglig karl som ingen av oss bort ha ett horn i sidan till. Det var inte ens fråga om något rent bokstavligt inbrott. Vi hade bara behövt ta oss upp un-der taket till vedboden i skolan, där det fanns ett hål i väggen, så att det gick att slinka ner i redskapsbon. Ingen visste i ett sådant fall vem som först hittat på en kupp. Vi hjälpte en mager pojke in genom hålet och han langade, medan vi andra tog emot det han skickade upp till oss. Där nere fanns ett par lådor fyllda av paket med spik som adelsmannen skulle ha till sitt bygge. Vi delade mycket noggrant på bytet, fast vi absolut ingen användning hade för så mycken spik. När vi stulit den visste vi inte ens var vi skulle göra av den. Vi gömde spikpaketen i skogen invid skolan, i stenrösen och lite varstans, där vi kunde komma åt.”

Den välbärgade adelsmannen är direktör Bengt Silfversparre som byggde huset 1910, det finns kvar än idag. Det ligger en bit in söder om Södertäljevägen, infarten finns mittemot vägen till Haga och hade förr fri utsikt mot Trädgårdsstugan. Två vita grindstolpar med texten ”SPARREBO” kantar infarten. Bengt Silfversparre var typograf, hade egen verksamhet och har bland annat gjort klichéer till den upplaga av Nordisk familjebok som man kan läsa på nätet under "Projekt Runeberg".
Familjen Silversparre bodde i Stockholm, Sparrebo var bara ett lantställe för rekreation. På 1950- talet sålde sönerna Ragnar och Wollmar stället som idag har beteckningen Ålsta 20:1

Kapitel XXVII
”Lärarinnan satt vid rättegångstillfället rak och sträng i katedern som domare. Adelsmannen som målsägare hade inte brytt sig om att infinn utan han hade överlåtit alltihop åt henne. Jag vet inte om lärarinnan någonstans läst sig till hur hon skulle gå tillväga, eller om hon hittat på allt själv. Men hon avkunnade till slut domen. Varje pojke i de övre klasserna blev ålagd att betala två kronor till en särskild spikfond som skulle tillfalla spikens ägare. Det var möjligt att bötesmedlen inte skulle komma att täcka eller tvärtom översteg värdet av det stulna. Men lärarinnan hade funderat ut just det beloppet. Både skyldiga och oskyldiga straffades i och med det lika.”

Föräldrar

Syskon

Familj

Svärdslinje

Artiklar

Läs mer om Bengt i följande artiklar:

Notiser

Använd knapparna för att välja om endast personens notiser ska visas eller även hela familjens notiser för en bättre överblick.
Det går dessutom att se hela ättens notiser och information om historiska årtal under personens levnadstid.

Historiska årtal med tillåtelse från historiesajten.se

Bilder

Person

Platser

Objekt

Vet du mer om Bengt och sidans övriga innehåll?