Tillfälligt nedstängd
Nils Persson

Född: före 1529

Okänd plats

Död: 1572-10-19 

Okänd plats

ID: 31

Har manlig härstamning till ättens för närvarande äldste kände stamfader.

Beskrivning

Begraven i Näshults kyrka, där hans gravsten finnes. "Han var typen för en viss grupp av tidens småfrälse, en duktig krigsman, hänsynslös godsförvärvare och stor våldsverkare; om hans lagliga och olagliga godsförvärv voro berättelserna många och ännu i början av 1600-talet sökte bönderna i Småland att få hans köp att återgå"

1543 hade kungen slagit ner det stora bondeupproret i Småland. Nu var Gustav Vasa fast besluten att skapa en ny försvarsordning. Inhemska soldater skulle bilda stommen i det svenska försvaret. Det var i denna situation som kungen skrev till sin ståthållare Germund Svensson på Kalmar Slott. Av brevet framgår att det var ”penningspillning” att anställa legosoldater och att de ”gärna söka busken eller gå vid skogen när det gäller”. Vidare skriver han att ”vi föga äro belåtna med dem” utan han vill istället ha ”troget svenskt folk” i försvaret. Enligt Gustav Vasa skulle nu ståthållare Svensson lägga ner all möjlig flit på att skaffa svenskt folk – både ryttare och knektar. Dessutom skulle de lovas en ”redlig betalning”. De ryttarförband som sattes upp kallades på Gustav Vasas tid ”Kungl Maj:ts Skyttar uti Småland”, men också ”Smålands Ryttare”. Ryttarna var indelade i fanor motsvarande senare tiders skvadroner. Chef för en fana var en ryttmästare. Den förste ryttmästaren som nämns är Nils Persson Silfversparre uti Holma i Lemnhults socken. [Källa: Smålands Husarer, Hvetlanda skvadron. Program och information 2012]

Föräldrar

Syskon

Familj

Svärdslinje

Artiklar

Läs mer om Nils i följande artiklar:

Notiser

Använd knapparna för att välja om endast personens notiser ska visas eller även hela familjens notiser för en bättre överblick.
Det går dessutom att se hela ättens notiser och information om historiska årtal under personens levnadstid.

Historiska årtal med tillåtelse från historiesajten.se

Bilder

Platser

Gravsten

Vet du mer om Nils och sidans övriga innehåll?