Tillfälligt nedstängd
Sune Persson

Född: ?

Okänd plats

Död: ? 

Okänd plats

ID: 29

Har manlig härstamning till ättens för närvarande äldste kände stamfader.

Beskrivning

Låg i långvarig strid om åtskilliga släktgårdar med sin faders syssling Nils Stensson (dotterson till hustru Karin Sunesdotter i Uggletorp. tab 1), vilken slutligen skänkte konung Gustaf de omtvistade gårdarna (däribland Uggletorp), under förbehållen besittningsrätt för livstiden och mot erhållande av ett skyddsbrev, som dock icke friade honom från att bliva ihjälslagen av Sune Persson, varefter konung Erik återgav gårdarna till Sunes broder Nils Persson till Holma. (Rääf, Ydre härad, 3, sid. 391.)

Föräldrar

Syskon

Familj

-

Svärdslinje

Notiser

Använd knapparna för att välja om endast personens notiser ska visas eller även hela familjens notiser för en bättre överblick.
Det går dessutom att se hela ättens notiser och information om historiska årtal under personens levnadstid.

Vet du mer om Sune och sidans övriga innehåll?