Tillfälligt nedstängd

Elof Silfversparre
Från album köpt på loppmarknad i Stockholm. Bild märkt ”Elof Silfversparre, bruksförvaltare”. Frans Dyring hade atalje i Linköping 1864 till sin död 1877. Dvs Elof 35-46 år

Källa: Okänd

Personer knutna till bilden:


Vet du mer om bilden relaterat till ätten Silfversparre?