Tillfälligt nedstängd

Ett besök på Lunds universitetsbibliotek

Här följer några noter om hur det går till att besöka Lunds universitetsbiblioteks specialläsesal för att ta del av dess samlingar av handskrifter, arkiv och böcker. Nederst i texten visar jag även några bilder från de samlingar jag gick igenom vid mitt besök.


Länkar


Förbeställ handskrifter, arkiv och böcker

För att få ta del av materialet letar du upp vad du är intresserad av och beställer det i förväg.

På sidan "UB Handskrifter & arkiv" finner du länkar till det material av handskrifter och arkiv som är sökbart på webben. När du funnit vad du är intresserad av kan du beställa dem genom att skicka ett mail till handskrift@ub.lu.se.

Äldre böcker läses också i specialläsesalen. Du söker upp dem via LOVISA som är Lunds universitets bibliotekskatalog. För att beställa böckerna behöver du först logga in i LOVISA, vilket möjliggörs genom en ansökan om lånekort. Det fysiska lånekortet behöver därefter ej hämtas ut för att gå vidare med nästa steg att logga in och beställa böckerna samt senare läsa dem i specialläsesalen.


Förbered ditt besök

Jag kan rekommendera att du tar med dig dina noteringar för skrifterna du ska studera. Det är inte alltid glasklart utifrån materialets förpackningar vad som är vad och det kan vara nyttigt med extra information om personen relaterad till skriften

Exempelvis hade jag följande noteringar med mig angående ett av pergamenten:

"nr 231, 1625-06-24, Stockholm, Isak Axelsson (Silfversparre) byter Ösby och Vigle i Skuttunge socken mot Tuna, Bol, Prästgården och Surstad i Faringe socken och Stadinge i Almunge socken. Med två sigill i trädosor. 52x32 cm, hopvikt 19x17 cm"
Egna noteringar:
Född: ca 1590 Okänd plats
Död: ? Okänd plats
Maka: Märta Oxenstierna (? - 1620-12-26)
Barn: ? Silfversparre (1620-12-26 - 1620-12-26)
Maka: Kerstin Fleming (? - ?)
Barn: Axel Silfversparre (? - 1628)
Barn: Anna Silfversparre (1626-03-17 - 1664-08-04)
Barn: Åke Silfversparre (1628-02-24 - 1689-03-23) (Det andra pergamentet)
Barn: Märta Silfversparre (? - 1651-08-18)
Händelser runt årtalet:
1622 Yrke: Ryttmästare
1625 Introducerad å ättens vägnar 1625 under nr 67, vilket nummer sedan blivit ändrat till 99
1626 Yrke: Major

Ta även med kamera för att dokumentera.


Lunds universitetsbibliotek

I mitt tycke är biblioteksbyggnaden väldigt vacker (se bilden överst). Speciellt när fasaden skimrar av höstlövens färgskiftningar.

Google Maps leder dig rätt och det finns gott om parkeringsplatser i närheten.


Specialläsesalen

En våning ner finner du efter diverse vindlingar receptionen för specialläsesalen.

UB Regler för specialläsesalen kan du läsa vad som gäller vid ett besök. Det kan nästan låta lite avskräckande, men det är inga konstigheter. Vad jag förstår får man även ta med sig dator in i salen. Jag nyttjade ej de låsta skåpen utan lät väskan stå inne hos receptionen.

Nedan ser du platserna i specialläsesalen. Receptionen finns bakom glasrutorna.

Längst ner i hörnet finns även ett ljusbord du kan använda vid fotografering. För den noggranne finns det även ett fäste för att hålla fast kameran.

Du får materialet i boxar. Det finns en del regler om hur många volymer du får hantera i taget. I boxen till vänster förvarades ett av pergamenten med sigill och i arken förvarades brevsamlingar.

Resultat

Förutom upplevelsen att på plats få se och känna på så gamla föremål fick jag med mig en hel del fotografier. Här följer några av dem. Resterande kommer att presenteras på webbplatsen när de studerats närmare.

Höjdpunkten var två köpehandlingar från 1625 och 1655. Det ena med sigill i metalldosor och det andra i trädosor.

Det fanns även ett par brev med Silfversparre-sigill av god kvalité. Det första är för Nils Silfversparre (1660–1717).

<

Som jag nämnt kan man även studera äldre böcker och skrifter i salen. Här följer två som har relation med ätten Silfversparre.

.


Summering

Om du har ett intresse av släktforskning och/eller äldre föremål rekommenderar jag absolut dig att ägna några timmar åt att besöka Lunds universitetsbibliotek och dess specialäsesal. Det var enkelt att finna samt förbeställa materialet och därefter ta del av materialet på plats.