Tillfälligt nedstängd

Böcker och skrifter av Silfversparrar

Här följer några ättmedlemmar jag funnit författa böcker och skrifter.

Några försök

Gustaf gav via Edquist & Berglund i Uppsala 1872, två år före sin död, ut diktsamlingen "Några försök" under pseudonymen rr. Den är på 42 sidor och innehåller 21 dikter som ofta handlar om den inre och yttre striden i krig, kärlek och slutfasen av ett människoliv.

Ett antikvariat har noteringen "Högstämd debut", men jag har inte funnit någon mer information om Gustafs diktande. Ett annat antikvariat nämner att deras exemplar av diktsamlingen har följande notering på omslaget: "Silfversparre" från Uppsala-trakten på grund av "stor obotlig sjuklighet" måst lämna Carlberg (officersutbildning).

Utdrag ur dikten 'Afskedet':

Hör, då klinga toner,
Djerfa, fulla, rika,
Öfver vågen fram.
Söderns varma zoner
Nordens vemod lika
Tyckas ammat dem.

Sprittande som dansen
Under Spaniens himmel,
När sig solen sänkt,
Ljuf som brud med kransen,
Skiljd från festens hvimmel,
Uti tankar sänkt,

Sången vägen finner
Snart, af alfer buren,
Fram till kullens fot.
Der sitt mål den hinner,
Drömmerskan vid furen
Tar den gladt emot.


Nybörjarens svampbok

Hugo gav 1925 ut en bok på 56 sidor med titeln "Nybörjarens svampbok upptagande de vanligaste av våra svampar jämte anvisningar om svampars insamling, rensning, förvaring och anrättning".

Boken publicerades av Verdandi som är en studentförening i Uppsala. Verandi gav under år 1888–år 1954 ut 531 småskrifter i vitt skilda ämnen för att gynna folkbildningen.

Jag har ännu ej tagit del av bokens innehåll.


Direktör för Kemigrafiska aktiebolaget Bengt Silfversparre

När författare och skrifter avhandlas bör även Bengt Silfversparres Kemigrafiska Aktiebolag nämnas.

Han reproducerade konstverk i bokform och hade kunder som Carl Larsson, Bruno Liljefors, Albert Engström, Anders Zorn med flera.


Makan Britas svärdslinje:

Verk av Johannes Edfelt, författare, översättare och litteraturkritiker

Johannes lyrik sträcker sig från debuten med Gryningsröster 1923 till den sista diktsamlingen Brännpunkter 1996. Som översättare har Edfelt tolkat bland andra Georg Trakl, Novalis, Andreas Gryphius, Nelly Sachs, T.S. Eliot och Ezra Pound.

Johannes var redaktör för utgivningen av Hjalmar Bergmans samlade skrifter i 30 volymer under åren 1949-1958. Han var också ordförande i Svenska PEN-klubben 1957–67 och Hjalmar Bergmansamfundet 1958-1970. Han invaldes i Svenska Akademien 1969, där han efterträdde Erik Lindegren på stol nr 17. Han efterträddes där av Horace Engdahl.

Här följer Albert Bonniers förlags presentation: Johannes Edfelt skrev en fast formad lyrik, fylld av ett stramt suggestivt bildspråk och en mörk, pessimistisk grundton. Den speglar personlig ångest och världens kris. Djup desillusion bryts mot genomlyst, förandligad kärleksupplevelse, medlidande och tron på en trots allt oförstörbar mänsklig genius. I senare samlingar skrev han också utsökta prosadikter.

Eftersom Johannes bibliografi är så omfattande hänvisar jag till Wikipedia, men kan ej avhålla mig från ett par exempel:

Adriatisk vår - ur Spelrum från 1990

Att se sin ålders höst bli ett med våren
Vid Adriatisk kust, där vågsvall slår
mot bergets fot - : jag räknar inte åren;
så låt mig då leva ögonblickets vår.
Med svalors vingslag hör jag stun- den susa.
Högt över torn och stadsmur rym- dens ro.
Också en stund hos mig vill Pax och Musa
I kvällens spegelklarhet ha sitt bo.


Förklaringsberg

Mot terassen stänkte insjöskummet.
Skymning sänktes över bländvit sand.
Vinden dog, och det blev tyst i rummet.
I ett obeskrivligt juniland
blev jag vågen
mot din vita strand.

Av en gudom, som jag inte känner,
blev min ringhet förd till detta rum.
Bröstet häves än, och pulsen bränner.
Bländad är jag, och min läpp är stum.
Det var vallfart
och mysterium.

Ja, det ljud, som trängde till mitt öra,
var ditt underliga hjärtas slag.
Men det flodsystem, jag kunde höra,
är till undergång bestämt en dag.
Dunklar källor,
djupa vattendrag!


Maken Oscars svärdslinje:

Esters dagboksanteckningar

Ester Jönsson-Ramberg, gift Silfversparre, skrev i början av 1960-talet sina dagboksanteckningar som både är ett värdefullt tidsdokument från första halvan av 1900-talet välskrivet.

Läs dagboksanteckningarna här


Lisa Silfversparre

Fadern Volmars svärdslinje

Lyckligt slut

År 2007 gav Lisa ut sin bok "Lyckligt slut" på 223 sidor. Här följer hennes beskrivning av boken:

Boken "Lyckligt slut" skrev jag under de 43 åren som jag levde i Mexiko.

Min Mexikanska man var hantverkare och våra fem barn växte upp i familjens verkstad. Den låg intill bostaden på en ranch beläget 18 km utanför silverstaden Taxco. Där levde vi utan telefon, radio, television, tidning eller post. Vi producerade egen elkraft genom att veva igång en dieselmotor kl sju när solen gått ned och stänga av den kl nio för att fortsätta belysa med fotogenlampor.

Mina berättelser berör Mexikos historia, geografi, seder och bruk. Jag visar hur ungdomar kan lösa problem på egen hand i all tysthet. Ofta blir inte deras bedrifter erkända men ibland får de uppmärksamhet och premier. Det är flickorna som oftast går miste om uppskattningen.

År 2008 gav lisa ut sin bok "My observations of Mexico" på 116 sidor. Här följer hennes beskrivning av boken:

My grandfather studied in Germany to be an art book printer. Eventually he formed Bengt Silfversparre Kemigrafiska A.B.. and reproduced art work in book form. His clients were Carl Larsson, Bruno Liljefors, Albert Engström, Anders Zorn and many more. At times I think of all the interesting information about these famous artists he could have told me had I only been more mature and inquisitive and asked the right questions.

At 17 I studied advertising illustrating and book printing at Konst Fack Skolan in Stockholm. I never worked at this profession, much to my regret. I married a Mexican silversmith and lived on a ranch high up in the mountains of the Sierra Madre. Five little silversmiths were born there and having servants to do the housework, I was free to draw and paint my surroundings. Later, living in Sweden. I exhibited my artwork at the Åkerberga library in 2002. Considerable interest was displayed by the public and I was encouraged by friends to reproduce the exhibit in book for. Had it not been for the help and advice from Hans von Martérn I don’t think I would have ventured into this interesting project. Therefore I am very grateful to him for his encouragement.


Genväg till nödige och nyttige annotationer för landtbrukare

Gustaf Ulrik gav i Lund 1809 ut en bok på 16 sidor som stöd för lantbrukaren. Den trycktes hos dokt. Joh. Lundblad, på Gustaf Ulriks egna bekostnad. Hela titeln lyder: "Genväg till nödige och nyttige annotationer för landtbrukare. Tillägnad alle som älska ordning vid jordens skötsel."

I boken föreslår Gustaf Ulrik lanthushållaren att göra en kopia på oljepapper av sin originalkarta över ägorna. På denna kopia kan sedan noteringar om ägornas beskaffenhet införas, lämpligtvis i form av de dekorativa tecken Gustaf Ulrik låtit avtrycka. Dessutom återfinns på de åtta sista sidorna en förlaga till en "Dagswärks journal" över årets arbete.