Tillfälligt nedstängd
Mål

Som oberoende webbplats ska genealogi.silfversparre.com utforska, lagra samt presentera så stora delar som möjligt av de adliga och friherrliga ätterna Silfversparres historia.

Besökare

Som besökare kan du för din egen släktforskning eller av allmänt intresse ta del utav allt innehåll på webbplatsen. Du är även varmt välkommen att förbättra dess innehåll.

Värd

Som värd och utvecklare av webbplatsen delar jag, Johan Silfversparre, här med mig utav min släktforskning inklusive källhänvisningar. Arbetetsnöjet fortgår.

Adliga och friherrliga ätterna SILFVERSPARRE, nr 99 och 330

Introducerad 1625. Friherrlig 1809-08-07.

Gammal frälsesläkt, vars säkra härledningskedja kan ledas upp till förra hälften av 1400-talet. Vapnet, tre sparrar på en snedbjälke, bars dock långt tidigare av Knut Eriksson, som 1281 uppträder som riddare och 1288 som riksråd samt var död 1305. Detta år stadfäste hans änka Margareta Bengtsdotter (kluven sköld med halv stjärna och vinge) jämte sin syster Ingeborg, gift med herr Johan Ängel, sin avlidne moder Ingeborgs gåva av Säby till Sko kloster och 1315 giver hon för sin då avlidne syster Ingeborgs själ gården Helgesta till Strängnäs domkyrka, varest hon genom testamente 1316 väljer sin grav.
[Riddarhusarkivet, K.H.Karlssons samlingar om medeltidsätter]

Äldste för närvarande kände stamfadern är Olof i Tollstorp, känd 1353-63. Han var farfars farfar till Per Sunesson som var väpnare och gift med Iliana, en dotter till Per Olofsson till Wiggeby. Från dem utgick ätten i två grenar, den äldre ätten via sonen Måns och den yngre via sonen Nils.

En gren av ätten erhöll 1803-03-08 kunglig maj:ts tillstånd att i stöd av fideikommissbestämmelserna för Ågårds säteri i Råda socken, Skaraborgs län kalla och skriva sig Silfversparre-Stiernsparre Silfversparre-Stiernsparre, men denna ättegren utgick 1872-05-01.

På Sveriges riddarhus har de olika introducerade ätterna ett nummer, där grevar, friherrar och obetitlad adel numreras åtskilt var för sig. I regel gäller att ju lägre numret är, desto tidigare har ätten introducerats i Sverige utom för de 100 lägsta numren som lottades vid Riddarhusets instiftande.

  Ett urval av ättens personer:

  Ett urval av platser relaterade till ätten:

  Ett urval av objekt relaterade till ätten:


Du kan hjälpa till att göra den här webbplatsen bättre